The whole is greater

Usually it’s quite easy for us to recognize and name any emotion we feel, because the emotions can be sensed in our physical body. The specific areas where the potential of any emotion resides are called chakras. When an emotion rises and grows, its energy is felt in a particular chakra. If the energy is suppressed, it will try to find another place to manifest. If there’s no such possibility in any chakra, the emotion is shrunk and transformed into another emotion. This kind of emotion requires more energy, because it contains the original emotion and the control of it.

If the emotions are expressed freely, they give us strength. If we constantly suppress an emotion, we do the same thing into that body area through the chakra. If the emotion lives in a “wrong” place in the body it makes us feel unconfortable also in our physical body. So the emotional becomes physical. When these kind of secondary emotions take the control and start to invade our body, we lose our self-understanding and start to feel miserable.

We all know also what controlling and hiding emotions is. Naturally we don’t always express our emotions the moment they rise, but if the control becomes a habit and even a pattern, the secondary emotions take over in the detriment of our real emotions. We will be more and more conditioned. The emotions “behave” in us in a certain way. Our primary emotions hide quickly and show us just the perverted face. We are constantly weakening our power and losing our body’s inherent secure feeling. We become homeless.

The asana practice of yoga can be like returning home after a deviation. When we start to move our body systematically and consciously, also these controlled chakras and suppressed feelings start to move to a new, healthier direction. That’s the beginning of the journey towards the balance. We can however face many moments of pain and helplessness throughout the journey, because our emotions still don’t seem to belong to the right place in our body or they don’t appear at an adequate moment. If the chakras are not interconnected and if there’s no communication between them, we feel fragile and insecure in our body. As long as we have emotions in wrong places, the body will be fighting against this injustice, it will be fighting for life. The real wholeness and the process of becoming whole again mean that we can feel and accept the stream of our emotions and we will act accordingly. The life force and the emotions are intertwined. We are more than just the sum of the parts – or at least we can be if we can re-connect what has been disconnected.

EN SOMME NOUS SOMMES…

En général, il nous est facile de reconnaître et de nommer n’importe quelle émotion, car nous éprouvons les émotions dans notre corps physique. Les endroits spécifiques où une émotion particulière s’exprime s’appellent les chakras. Lorsqu’une émotion naît et s’intensifie, elle va chercher l’endroit qui lui correspond pour se manifester. Si toutefois cet endroit ne lui permet pas son expression naturelle et spontanée, l’émotion s’affaisse et se transforme en une autre émotion. Ce genre d’émotion requiert plus d’énergie car elle contient l’énergie de l’émotion elle-même et celle du contrôle.

Quand notre expression émotionelle est libre, elle nous donne de l’énergie. Si par contre nous retenons une émotion continuellement, ce contrôle va s’installer également dans notre corps physique par le chakra en question. C’est ainsi que l’endroit propre à une émotion se transfère à un autre endroit et nous allons sentir une gêne physique aussi. L’émotionnel devient physique. Lorsque les émotions secondaires prennent le dessus et s’installent dans notre corps, il nous devient impossible de nous comprendre nous-mêmes.

Nous connaissons tous aussi comment retenir et cacher nos émotions. Il est bien entendu normal et recommandé de ne pas toujours exprimer ses sentiments au moment où ils naissent. Mais si le contrôle devient une habitude et même un schéma chez nous, nous perdons la connection avec nos vrais sentiments et nous commençons à nous identifier avec les émotions secondaires. Avec le temps, nos émotions primaires se cachent pour ne plus nous montrer qu’une face tordue. Elles perdent leur pureté et nous, nous perdons notre vitalité et la sécurité et le bien-être que notre corps pourrait nous procurer.

La pratique des asanas est comme le retour chez soi après une vie émotionnelle contrôlée qui nous a conduit dans une impasse. Lorsque nous nous mettons à examiner et à bouger les parties de notre corps systématiquement et consciemment, les chakras qui ont été sous notre contrôle et qui contiennent des énergies supprimées, vont prendre une nouvelle direction plus saine. C’est le début du chemin vers l’équilibre. Il est pourtant possible que nous rencontrions des sentiments pénibles et des moments d’impuissance, car nos sentiments n’ont pas encore leur propre place ni dans notre corps ni dans les situations avec les autres. S’il n’y a pas de connection entre les chakras et les émotions et qu’il n’y a pas de communication entre eux, nous nous sentons fragiles. Une réelle complétude et une processus de complétude veulent dire que nous pouvons sentir la force du flot des émotions et nous pouvons l’assumer en prenant l’action selon. La vitalité et les émotions sont entrelacées. Nous sommes plus que la somme de nos parties – ou au moins, nous avons la possibilité de l’être si nous reconnectons ce qui a été déconnecté en nous-mêmes.

SUUREMPI KUIN OSIEMME SUMMA

Meidän on helppo tunnistaa ja nimetä yleensä mikä tahansa tunne, koska tunteet tuntuvat selkeästi fyysisessä kehossamme. Näitä tietyille tunne-energioille ominaisia kehon kohtia nimitetään chakroiksi. Kun emootion energia lähtee liikkeelle ja tihentyy, se yrittää ilmetä oikealla paikallaan, mutta jos tämä estyy, se hakee toisen paikan purkautuakseen. Jos se ei löydä mitään muutakaan paikkaa ilmetä, se tukahtuu ja muuntuu toiseksi tunteeksi. Tällainen tunne vaatii meiltä paljon energiaa, koska itse tunne-energian lisäksi tarvitsemme kontrollia.

Kun tunteet saavat liikkua vapaasti, me saamme niistä voimaa. Kun taas tukahdutamme jotain tunnetta jatkuvasti, tukahdutamme vähitellen myös tämän alueen kehossamme. Tunteen omin ilmaisupaikka siirtyy toiseen kohtaan kehossamme ja alamme tuntea tästä syystä myös kehollista pahoinvointia. Kun nämä sekundääritunteet karkaavat käsistämme ja alkavat elää kehossamme, emme enää helposti ymmärrä itseämme.

Meille kaikille on tuttua myös tunteiden säätely ja peittely. On tietysti normaalia ja suotavaakin, että emme päästä aina tunteitamme purkautumaan siinä tilanteessa, jossa ne ilmenevät. Ei kuitenkaan ole hyväksi, jos tästä tulee tapa ja jopa sisäinen malli, sillä näin kadotamme yhteyden omiin todellisiin tunteisiimme ja alamme samastua kontrolloidun tunteen peitetunteeseen. Ajan mittaan aidot tunteemme alkavat sitten käyttäytyä muissakin tilanteissa totutulla tavalla eli ne eivät enää näyttäydy puhtaina, vaan piiloutuvat nopeasti ja näyttävät itsestään vääristyneet kasvot. Jos elämme pitkään tällaista tunne-elämää, elinvoimamme vähenee. Romutamme samalla toimintakykyämme ja kehomme suoman turvan.

Joogan asanaharjoittelu on kotiinpaluuta väärään suuntaan johtaneelta tieltä. Se tarkoittaa sitä, että kun alamme liikuttaa kehon kohtia systemaattisesti ja tietoisesti, myös nämä kontrolloidut energiakeskukset ja patoutuneet tunteet alkavat liikkua uuteen, terveempään suuntaan. Silloin alkaa matka takaisin tasapainoon. Saatamme kuitenkin kohdata paljon avuttomuutta, koska tunteet eivät näytä edelleenkään kuuluvan oikeisiin tilanteisiin eikä oikeisiin kohtiin kehossamme. Tunnemme olevamme rikki myös kehollisesti, jos kehon energiakeskusten välillä ei ole yhteyttä. Todellinen eheys ja eheytyminen tarkoittaa sitä, että tunnemme tunteiden virran, otamme sen vastaan ja toimimme sen mukaan. Elinvoima ja tunteet ovat yhteydessä toisiinsa ja yhdistävät kehossamme monia kokemuksia. Olemme enemmän kuin osiemme summa, tai ainakin voimme olla, jos onnistumme luomaan takaisin ne yhteydet, jotka joskus olemme katkaisseet.

IMG_0520

Photo by Anne \o/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s