Lazy people can

Guruji (late Sri K Pattabhi Jois) often answered in his conferences with his very lovely and simple English when asked who can practice yoga, that everybody can practice – only lazy people can not practice yoga. As a scholar and a yogi, Guruji certainly knew the verse 64 of Hatha Yoga Pradipika, the old manual on the practice of asanas: “Whether young, old or too old, sick or lean, one who discards laziness, gets success if he practices Yoga.” His disciples made this one of his quotes, but the original statement comes from earlier yogis.

There’s a big difference between saying that one is lazy and that one should discard laziness. We all know personally what laziness is. When we are being lazy, isn’t it a form of depression? It’s about frustration. Lack of energy. Lack of faith. A mixture of all this. In yogic terms we would say that lazy people are highly tamasic, their energy is low – due to many different things. They would need different energy, rajas (active), or even better, sattva (pure, high frequency vibration), but as their own energy level is low, they need to start to practice yoga very softly not to get exhausted.

This is an example I quite often give to the beginners when I describe what the asana practice is for in addition to the good physical condition and a sensitive body. Let’s imagine you practice just opening a door every day. To walk across a room and catch the handle and open the door. You learn from that, you learn who you are, how you react and you become aware of all the complex things that happen in you. Every day the same minute act changes according to your feeling, your awareness, your body’s state.

I’m sure everybody loves to get insights, to become more conscious and I’m sure we all enjoy life when we feel we are being present no matter what we do. And what if the yoga practice was always something easy to do, something rewarding and pleasant? Could then all the people discard their laziness? Here’s my suggestion to those who feel lazy in regard to the yoga practice. Why not commit yourself to do one Surya namaskaar every day for a year? It would change your life. No goals, just doing with an open mind. It would open a new door to a new world for you. You can call it yoga for lazy people, but it would still change your way of seeing yourself. And it would transform your tamasic energy into more sattvic energy. A new beginning?

VIVRE LA PARESSE

Quand lors des conférences, on posait la question de savoir qui peut pratiquer le yoga à notre Guruji (le regretté Sri K Pattabhi Jois), il répondait toujours avec les mêmes mots dans un anglais simple: Tout le monde peut pratiquer. Seulement les paresseux ne peuvent pas. En tant qu’homme érudit et yogi, Guruji connaissait bien entendu le vers 64 de Hatha Yoga Pradipika, le traité de la pratique des asanas et de la purification corporelle: “Que l’on soit jeune, dans l’âge mûr ou âgé, malade ou faible, on obtient la réalisation grâce à la pratique infatigable des exercices et de tous les aspects du Yoga.” Ce verset originairement émit par les yogis des temps anciens a été attribué à Guruji par ses disciples.

Il y a une énorme différence entre nommer quelqu’un paresseux et dire que la personne devrait éviter la paresse. Nous savons tous personnellement aussi ce qu’est la paresse. Ne s’agit-il pas toujours d’une dépression? D’une frustration. D’un manque d’énergie et de foi. La paresse est peut-être un mélange de tout ça. En termes yoguiques, nous dirions qu’une personne paresseuse est tamasique, elle a un niveau d’énergie bas – à cause des choses diverses. Elle aurait besoin d’une énergie plus active – rajas – ou même mieux – sattva (énergie pure et d’une vibration en haute fréquence) -, mais à cause de son niveau d’énergie bas, elle doit commencer à pratiquer doucement pour éviter l’éreintement.

En décrivant les bienfaits de la pratique des asanas aux débutants, je leur parle souvent de la bonne condition physique, d’un corps physique sensible et d’une élévation de la conscience. En plus, je prends une pratique imaginaire comme exemple. Une pratique qui consiste d’ouvrir une porte tous les jours. De traverser une pièce, d’attraper la poignée et d’ouvrir la porte. Nous pourrions apprendre tellement de choses sur nous-mêmes, nos réactions et toutes les choses complexes qui se mettent en marche en nous. Tous les jours le même acte minime qui change de caractère selon notre état mental et physique et notre niveau de conscience.

Je suis convaincue que nous aimons tous les moments d’illumination, l’élévation de la conscience et nous tous aimons sentir notre présence ici et maintenant peu importe ce que nous faisons. Et si la pratique du yoga était quelque chose de facile à faire, quelque chose de gratifiant et agréable? Est-ce que tout le monde serait capable de surmonter les obstacles de la paresse? Ce que je suggère à ceux qui se sentent paresseux devant leur pratique de yoga: Pourquoi pas s’engager à faire une Surya Namaskaar tous les jours pendant un an? Ceci vous changerait la vie. Pas de buts, rien d’autre que faire la série de mouvements avec un cœur et esprit ouverts. Ceci vous ouvrirait une nouvelle porte à un univers nouvel en vous. Et ceci transformerait votre énergie tamasique à une énergie plus sattvique. Voulez-vous tourner la page?

JOOGALAISKUUTTA?

Guruji (edesmennyt Sri K Pattabhi Jois) vastasi usein konferenseissa suloisella englannillaan samoilla sanoilla kysymykseen siitä ketkä voivat harjoittaa joogaa: Kaikki voivat. Ainoastaan laiskat ihmiset eivät voi. Guruji, joka oli sekä oppinut että joogi luonnollisesti tunsi Hatha Yoga Pradipikan, vanhan kehon harjoituksiin ja puhdistamiseen liittyvän jooga-oppaan, jonka 64. säe kuuluu näin: “Oletpa sitten nuori, vanha tai liian vanha, sairas tai terve, jos vältät laiskuuden sudenkuopat, löydät joogaharjoittelun kautta tien merkitykselliseen elämään.” Tästä Gurujin yksinkertaistetusta englanninkielisestä versiosta hänen oppilaansa veivät lausetta eteenpäin hänen sanomanaan, mutta alkuperäinen ajatus on siis peräisin aiemmin eläneiltä joogeilta.

On tietenkin valtava ero siinä pidetäänkö ihmistä kokonaan perusolemukseltaan laiskana vai puhutaanko siitä, että ihmisen tulisi taistella laiskuutta vastaan. Varmasti meillä kaikilla on henkilökohtaistakin kokemusta laiskuudesta. Kun tunnemme olomme laiskaksi, eikö siinä ole häivähdys masennusta? Turhautumista. Energian puutetta. Uskon puutetta. Eikö se ole yhdistelmä kaikkea tätä? Joogatermein ilmaistuna laiskat ihmiset ovat tamasisia, heidän energiansa on värähtelyltään matalaa monista eri asioista johtuen. He tarvitsisivat erilaista energiaa, rajasista (aktiivista) tai vielä parempaa, sattvista (puhdasta, korkeaa värähtelyä). Koska heidän oma energiatasonsa on alhainen, heidän on tärkeää aloittaa jooga hyvin pehmeästi, etteivät he menetä sitä vähääkin harjoitteluun.

Esimerkki, jonka kerron monesti alkeiskurssilaisille asanaharjoittelun merkityksestä tietoisuudellemme, on sellainen, että kuvittele itsesi harjoittelevan vaikka oven avaamista päivittäin. Siten, että kävelet huoneen poikki, tartut oven kahvaan ja avaat oven. Mitä kaikkea siinä voi nähdä, oppia ja miten se voi ihmistä muuttaa, kun tulee tietoiseksi miten monisyisiä asioita tapahtuu aivan yksinkertaisimmassa tapahtumassa. Miten sama asia muuttaa olemustaan kun itse olemme eri tunnetilassa, mielentilassa tai kehollisessa olotilassa.

Uskon, että kaikki ihmiset ilahtuvat oivalluksista, nauttivat kasvavasta tietoisuudesta ja luulen, että me kaikki tunnemme olomme onnelliseksi ollessamme todella läsnä ihan sama teemmekö jotain vai emme. Entä jos joogaharjoitus olisi aina jollain tavalla helppoa, palkitsevaa ja miellyttävää? Kykenisivätkö kaikki silloin nousemaan laiskuutensa yläpuolelle? Tässäpä onkin ehdotus niille, jotka tuntevat olevansa laiskoja joogaharjoittelun suhteen. Miksipä et sitoutuisi tekemään yhden Surya Namaskaarin päivittäin vuoden ajan? Se muuttaisi elämäsi. Ei mitään muuta päämäärää, vain tämän yhden liikesarjan tekeminen avoimessa mielentilassa. Näkisit miten se on joka kerta erilainen. Se avaisi sinulle uuden oven uuteen maailmaan. Sitä voi kutsua laiskojen joogaksi, mutta se muuttaisi tamas-energiasi sattviseksi. Se olisi uusi alku.

12607320_10207005538570072_954226295_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s