One

When we talk about yoga, it’s not always easy to know what we are talking about. Yoga as a word is etymologically contradictory and yet has tens of different definitions in sanskrit dictionaries. And then there’s the traditional philosophy and the practices yogis have developed that can’t really been put in one word. Anyway, even if we agreed on that yoga means union or unity, it’s not necessarily clear at all what needs to be separated and what unified, because after all many yoga scriptures are cryptic and ambiguous.

Many of us, today’s yoga practitioners, try to apply harmoniously the principles and advice of Patanjali’s Yoga Sutra which is the most popular of the classical yoga texts nowadays. This means we open a space in our heart to these vibrations and let them have their impact. The inner work we do in yoga is very complex and subtle indeed. The basic work that starts from the very first yoga class is constant disidentifying. You deconstruct what you’ve built as a personality and individual not to identify anymore with your ideas about yourself. We are also supposed to perfect our capacity of distinction in regards to what is our mental image of ourself and what is our true self. This is how we learn to make finer distinctions even on the guna (energy) level.

You start with exploring how your mind functions. How it dissociates, why it dissociates and how it associates. If you dissociate, if you exclude something from your conscious mind, you will give the same thing space in your subconscious mind and this thing will disturb and confuse you a lot more. The nature of the ego is to divide, separate and exclude whether it’s people, situations, reality in general. It allows us to go on not paying attention to things or people that disturb us. In a higher level of yoga, you need to include everything and everybody in you which in other words means you need to love everybody. The pure consciousness doesn’t separate things. It’s unity.

With ourselves we’re doing a kind of separation work from our ego, but when it comes to other people, we’re not doing the same thing at all. We’re not separating them from us, but accepting them as part of us. We’re not excluding anybody. Anybody. We’re doing nothing but including. If Kaivalya (ultimate liberation) is our goal, only if our consciousness has included everything, we can achieve it. We can build a new, healthy life with the understanding of the nature of our mind and the will of including the whole wide world in us.

UN

Lorsque nous parlons de yoga, il n’est pas toujours évident de savoir de quoi nous parlons. Déjà étymologiquement le mot  ‘yoga’  est  contradictoire et a des dizaines de définitions dans les dictionnaires de sanskrit. En plus de ça, il y a la philosophie traditionnelle du yoga ainsi que les pratiques yoguiques que les yogis ont développées et qui ne peuvent certainement pas être mises en un mot. Et si toutefois, nous étions d’accord que le yoga signifie l’union ou l’unité, ce qui n’est pas nécessairement clair du tout, c’est ce qui doit être séparé ou ce qui doit être uni, car après tout, la plupart des textes anciens sur le yoga sont cryptiques et ambiguës.

La plupart de nous, les praticiens du yoga d’aujourd’hui, cherchons à appliquer harmonieusement les principes et les conseils du Yoga Sutra de Patanjali, le texte classique de yoga le plus populaire aujourd’hui. Cela veut dire que nous ouvrons un espace dans notre cœur à ces vibrations et nous reçevons leur influence en nous. Le travail interne que nous faisons dans le yoga est très complexe et en même temps extrêmement subtile. Le travail de base constant qui commence au premier cours de yoga est la disidentification. Nous déconstruisons ce que nous avons construit en tant que personalités et individus pour ne plus nous identifier à nos idées. Nous sommes également censés cultiver notre capacité de distinguer notre image mentale à l’égard de nous-mêmes de notre vrai être. C’est comme ça que nous apprenons à faire des distinctions encore plus fines au niveau des guna (énergie vitale).

La première chose est donc l’exploration du fonctionnement de notre mental. Comment le mental dissocie, pourquoi il dissosie et comment il associe. Lorsque nous dissocions, nous excluons quelque choses de notre conscience pour lui donner une place dans le subconscient où il va créer encore plus de confusion pour nous. La nature de l’égo est de diviser, de séparer et d’exclure que ce soit les gens, les situations, la réalité en tant que telle. Il nous permet de continuer notre chemin sans prêter l’attention à ce qui nous dérange. À un niveau plus élevé de yoga, nous sommes obligés d’inclure tout et tout le monde en nous, ce qui en d’autres mots veut dire que nous devons aimer tout le monde. La conscience pure ne sépare pas. Elle est l’unité.

Alors, dans le yoga, le travail que nous faisons avec nous-mêmes consiste plutôt d’une séparation entre notre égo et notre conscience. En ce qui concerne les autres, le travail est tout à fait le contraire. Nous ne les séparons pas de nous, mais nous les acceptons comme faisant partie de nous. Nous n’excluons personne. Personne. Nous ne faisons qu’inclure. Si Kaivalya (libération ultime) est notre objectif, nous l’atteignons seulement quand notre conscience a pu tout inclure. Nous pouvons construire une vie nouvelle et saine avec cette compréhension de la nature de notre mental et la volonté d’inclure le monde entier dans notre cœur.

YHTÄ

Kun puhutaan joogasta, ei aina ole helppo tietää mistä puhutaan. Jo etymologisesti jooga sanana sisältää ristiriitaisuuksia ja saa sanskritin sanakirjoissa valtavasti erilaisia määritelmiä. Sen lisäksi tulee sitten vielä perinteinen joogan filosofia ja joogan harjoittamista varten joogien kehittämät harjoitukset, joita ei yhdeksi sanaksi saa. Jos vaikka olisimmekin yhtä mieltä siitä, että joogalla tarkoitetaan yhteyttä tai yhdistymistä, ei silti ole aina lainkaan selvää mitä pitäisi toisistaan erottaa ja mitä pitäisi yhdistää, koska monet joogatekstit ovat loppujen lopuksi aika monitulkintaisia.

Meistä nykypäivän joogaajista moni yrittää soveltaa Patanjalin Joogasutra-tekstissä esitettyjä neuvoja ja periaatteita sisimpäänsä kuunnellen. Se tarkoittaa sitä, että voimme avata itsessämme tilan näille tähän klassiseen joogatekstiin sisältyville värähtelyille ja antaa niiden vaikuttaa. Sisäinen työ joogassa on itse asiassa hyvin monisäikeistä ja hienovaraista. Yksi asia, johon keskittyminen alkaa jo ensimmäiseltä joogatunnilta, on samastumattomuus. Irrottaudumme vähitellen niistä kuvioista ja kokemuksista, joissa olemme persoonallamme kiinni. Voimme purkaa sen mitä olemme rakentaneet niin, ettei meidän tarvitse tuntea kiintymystä omiin ajatuksiimme ja mielipiteisiimme. Harjoitamme myös erottelukykyä nähdäksemme tarkemmin mikä on mielemme kuvaa itsestämme ja mikä todellista itseämme. Näin opimme erottelemaan asioita itsessämme jopa gunatasolla (energiatasolla).

Alkuun tutkimme mieltämme. Sen miten se dissosioi, miksi se dissosioi ja miten se assosioi. Kun dissosioimme eli suljemme asioita ulos tietoisesta mielestämme, annamme samalla tilaa samalle asialle alitajunnassamme, josta se takuuvarmasti häiritsee meitä vielä enemmän. Egolle tyypillistä toimintaa on jaottelu, erottelu ja ulossulkeminen. On kyse sitten ihmisistä, tilanteista tai ylipäätään todellisuudesta. Tällainen tapa takaa sen, että voimme jatkaa eteenpäin antamatta asioiden häiritä itseämme. Joogan korkeammalla tasolla meidän täytyy kuitenkin sisällyttää kaikki oleva itseemme. Voisi sen sanoa niinkin, että meidän tulee rakastaa kaikkia ja kaikkea. Puhdas tietoisuus ei erottelekaan todellisuutta, koska se on ykseyttä. Niin kauan kun huomaamme erottelevamme ja torjuvamme, tiedämme sen olevan normaalia egomme toimintaa.

Siinä kun itsemme kanssa harjoitamme karsimista ja erottelua egon ja todellisen itsemme välillä, niin muiden ihmisten suhteen emme harjoitakaan joogaa alkuunkaan samalla tavalla. Me emme erota heitä itsestämme, vaan otamme heidät osaksi itseämme. Emme sulje ketään pois, vaan suljemme sydämeemme. Joogan päämäärän, Kaivalyan (korkein mahdollinen vapautuminen), voi saavuttaa ainoastaan, kun tietoisuus kattaa kaiken. Voimme rakentaa uuden, terveen elämän, kun ymmärrämme mielen luonteenomaisia pyrkimyksiä ja kun meillä itsellämme on halu ottaa koko maailma sydämeemme.

12801293_10205639764022754_1728060900092140453_nPhoto by Mari Jannela (Sagina nodosa)

2 thoughts on “One

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s