Hollow meditator

Meditators are sometimes seen as people who just sit without doing anything useful. They exist for themselves. They are self-centered and weird. In some cases it’s true. Bert Hellinger, a German theologist and psychotherapist has approached this topic with a very down-to-earth attitude. He has actually questioned the meaning of meditation. On the one hand, he’s interested in seeing why meditation is necessary, what it is an answer to or is the meditator escaping something. On the other hand, he’s been interested in knowing what is the concrete value of meditation to the world.

In these contexts he has made a distinction between ligthweighted people and those with gravity. He has juxtaposed the meditators with people doing hard work, making efforts to make a living for a family or those struggling with an illness. If meditation or yoga is only a growing attention to ourselves, it has no greatness. If we have lived totally and got into a deep relation with ourselves and we help others, that’s greatness. Namely all those people who’ve changed the world have had gravity in them. They have been willing to think about others and lived to serve others.

Thus a meditator can either have depth and gravity or completely lack these human qualities. We can’t have gravity without roots. It’s impossible to have roots without taking our life as it is, i.e. without manipulating it in our mind. When we take a loss or a sorrow deeply inside, we grow. When we carry our destiny with acceptance, we become real, dense and rooted.

I’ve faced these questions personally mostly when it comes to practice yoga in India for longer periods of time. I can see that within the Ashtanga yoga community worldwide there’s so much admiration for people who spend thousands and thousands of hours on themselves. Could the yoga practice sometimes be a way to try to justify an egocentric life? Even if I’ve felt that yoga makes me a better person, there was a moment when I started to feel bad in taking so much time just for me. I felt hollow. Happy, light and hollow.

Today as it’s so difficult to get a place to study in Mysore, we are lucky to have other options to practice yoga. Karma yoga. Serving others, helping others, working for others. Meditation has no value, if it doesn’t turn to loving action for other people. We need to be clear and true to ourselves concerning our meditation and yoga practice. The question is: Does our turning inside has an egoistic or altruistic purpose?

REMPLIR UN VIDE?

Les méditateurs et les pratiquants de yoga sont parfois vus comme des bons à rien. Ils n’existent que pour eux-mêmes. Ils sont égocentriques et bizarres. Dans certains cas, c’est tout à fait vrai. Bert Hellinger, un théologien et psychothérapeute allemand a abordé ce sujet avec une attitude réaliste. En fait, il a mis en question la signification de la méditation. D’une part, il veut comprendre pourquoi la méditation est nécessaire pour quelqu’un, à quoi est-elle la réponse. Est-ce que par la méditation la personne s’échappe à quelque chose? D’autre part, il se pose la question de savoir quelle est la valeur réelle de la méditation pour l’humanité.

Dans ce contexte, Hellinger a fait la distinction entre les gens légers et ceux avec de la gravité, du poids. Il a juxtaposé les méditateurs à des gens travaillant dur, faisant des efforts considérables pour supporter leur famille et ceux qui se battent avec une maladie grave. Si la méditation n’est qu’une attention croissante envers nous-mêmes, elle n’a aucune grandeur. Elle a une grandeur si nous avons une relation profonde avec nous-mêmes et nous aidons les autres. Car, tous ceux qui ont changé le monde, ont eu du poids en eux par la volonté de servir les autres.

Un méditateur peut avoir de la profondeur et du poids ou il peut en être dépourvu. Nous ne pouvons pas avoir du poids sans les racines. Nous ne pouvons pas avoir les racines sans accepter notre vie comme elle est, c’est-à-dire sans la manipuler dans notre mental. En prenant une perte ou une tristesse à notre for intérieur, nous mûrissons. En portant notre destin avec acceptance, nous devenons réels, denses et enracinés.

Personnellement, j’ai été face à ces questions concernant les périodes consacrées à ma pratique du yoga en Inde. Je vois bien que dans la communauté international de l’Ashtanga yoga, il y a beaucoup d’admiration pour ceux et celles qui n’ont passé des milliers et milliers d’heures que pour eux-mêmes. Pourrait-il s’agir parfois d’une justification pour une vie plutôt égocentrique par le yoga? Même si j’ai senti, que le yoga m’a changé en bien, il y a eu un moment, où j’ai commencé à me sentir mal dans une vie concentrée trop autour de moi-même. Je me suis senti creuse. Heureuse, légère et creuse.

Aujourd’hui, comme il n’est pas du tout évident d’avoir une place pour pratiquer le yoga à Mysore, nous avons la chance de pouvoir pratiquer un autre type de yoga où que nous soyons. Karma yoga. Servir les autres, les aider, travailler pour les autres. La méditation n’a pas de vraie valeur si elle n’a pas pour résultat une action pour l’humanité. Nous devons être clairs et authentiques en ce qui concerne notre pratique de yoga ou de méditation. La question est: Est-ce que notre introspection a un but égoistique ou altruiste?

IRTI MAASTA

Jotkut ihmiset pitävät meditoijia seinään tuijottelijoina. Mielikuva saattaa laajentua niin pitkälle, että meditoijat ovat pelkkiä tyhjäntoimittajia. He ovat olemassa vain itseään varten ja juuri siksi poikkeavia. Bert Hellinger, saksalainen teologi ja psykoterapeutti, on lähestynyt tätä kysymystä hyvin maanläheisellä tavalla. Hän on kyseenalaistanut meditaation merkityksen ja kehottanut miettimään mihin meditaatio on vastaus, auttaako se pakenemaan jotain todempaa ja syvempää. Toisaalta hän on ollut kiinnostunut tietämään mikä on meditaatiosta saatava konkreettinen hyöty muille.

Näissä yhteyksissä hän on nostanut meditoijien rinnalle raskasta työtä tekeviä ihmisiä, niitä, jotka koko ajan konkreettisesti ponnistelevat esimerkiksi perheensä elättämiseksi sekä jonkun vakavan sairauden kanssa taistelevia ihmisiä. Hän on erotellut ihmisiä tältä pohjalta kevyihin ja niihin, joilla on painoarvoa. Jos meditaatio tai joogaharjoittelu on pelkästään itseen keskittymistä, ei sillä ole mitään ylevää merkitystä. Kun se taas on nimenomaan ylevää, jos ihminen on kokenut asioita totaalisesti, päässyt syvään yhteyteen itsensä kanssa ja jakaa aitoutensa ja energiansa maailmaan palvelemalla muita. Nimittäin kaikki ne ihmiset, joiden voima on jotenkin maailmaa muuttanut, ovat tehneet asioita muiden hyväksi ja eläneet muiden hyväksi.

Meditoija voi siis olla täysin pinnallinen ja kevyt, mutta tietenkin myös syvällinen ja henkisessä mielessä painava. Ihmisessä ei ole voimaa, jos hänellä ei ole juuria. Hänellä ei ole juuria, jos hän ei ole voinut kohdata omaa elämäänsä manipuloimatta sitä mielessään. Kun ihminen kohtaa esimerkiksi menetyksen ja surun syvästi, hän kasvaa. Hän juurtuu. Hän muuttuu. Kun ihminen kantaa kohtalonsa sen täysin hyväksyen, hän on juureva ja tosi.

Itse olen ollut kasvokkain tämän asetelman kanssa varsinkin Intiassa vietettämieni pitkien harjoittelujaksojen suhteen. Näen, että maailmanlaajuisesti ashtangajoogayhteisössä ihaillaan niitä, jotka käyttävät itseensä ja harjoitteluunsa tuhansia ja tuhansia tunteja. Joissakin yhteyksissä tulee mieleen, onko jooga vain keino oikeuttaa itsekeskeinen elämäntapa. Vaikka olen kokenut, että joogaharjoittelulle antautuminen on tarkoittanut jollain tavalla parempaa minua, niin silti jossain vaiheessa minusta alkoi tuntua, että jos vuosittain keskityn pitkiä aikoja itseeni, kasvatan vain tyhjyyttä. Tunsin itseni onnelliseksi, mutta kevyeksi ja ontoksi keskittyessäni niin paljon itseeni.

Kun Mysoreen on nykyään monen mahdoton saada harjoittelupaikaa, on sille onneksi todella hyviä vaihtoehtoja. Karmajooga eli muiden eteen ponnistelu, vapaaehtoistyö tai mikä vain konkreettinen työ ja avunanto rakkaudella tehtynä.  Meditaatio itsessään ei ole arvokasta. Jokaisen meditoijan on tärkeää varmistua omalla kohdallaan siitä, että meditaatiolla ei ole itsekäs vaan epäitsekäs tarkoitus.

 

13595500_10208282290968084_1555252062_nPhoto by Anne