Settling healthy itineraries

When I introduce beginners to yoga, I regularly talk about how yoga is about self-observation, self-listening and getting to know oneself better. But how do we listen to ourselves? And which self do we listen to? If we only observe what we already are familiar with, it might be pretty uninteresting in the long run. Actually, what we should attune ourselves to is the unknown, our healthier and purer self of the future. How can we find the space where we are free, where we don’t lead the action and where we start to feel we are guided? It’s getting into a space in which we can “hear” what we don’t know, in which we can feel something we are not aware of yet. Where we anticipate, awaken, are born again.

The years I’ve been teaching yoga I’ve seen a lot yoga practices where this kind of sensitivity and awareness are missing. Some practitioners have strengthened their conditionings and inner patterns by listening actually themselves, i.e. their existing patterns. When we have patterns in our body, it feels very natural for us to follow them even if they are detrimental. This is how we make them stronger. One example could be illustrated by a situation in which one part of the body is strong. We let this part do the work. We are maybe not even able to recognize where the weaknesses are to work with them. The most important thing is not to strengthen the weak area, but to integrate all the parts to serve the whole. The health can exist only in these conditions.

One specifique energy block that I’ve noticed with my eyes and felt with my hands is the area of the lower abdomen and lower back of the women who’ve had a caesarean section. I guess they all had a proper convalescence and rehabilitation period, but as the energy flow was destroyed, the energy couldn’t found its healthy paths again. It has been distorted and continue to follow the distorted paths. Little by little the body integrates this distortion and puts the whole body out of balance for one part’s sake. You can imagine what happens when the body organizes itself around a spot like this or when you have many of this kind of energy “necrosis”.

Some people’s yoga practice seems suffering to me. The practice feels really difficult. The reason is certainly these black holes in the energy system and the itineraries they follow blindly. They stretch where the body feels stretchy, they avoid using the parts that hurt. Some people have only strengthened the unbalances in their body and seem to be even more stuck after years of practice than they were before they started. Or they might even be stuck deeper inside. That’s of course not the reason to quit, but the perfect moment to start a new adventure practicing with a greater sensitivity and openness.

ITINÉRAIRES HARMONIEUX

En introduisant le yoga aux débutants, j’en parle souvent comme une étude de soi, une écoute de soi et une façon de se connaître profondément. Mais comment écoutons-nous nous-mêmes? Et quel “nous” écoutons-nous? Si nous observons ce que nous connaissons déjà, nous allons nous ennuyer tôt ou tard. Ce que nous cherchons, c’est plutôt notre “nous” de l’avenir, celui ou celle qui soit plus pur(e) et en meilleur santé. Comment trouver un espace où nous soyons libres, où nous ne dirigions pas l’action, mais où, au contraire, nous commençions à nous sentir guidés. C’est un espace où nous pouvons entendre ce que nous connaissons pas encore et où nous pouvons sentir quelque chose s’éveiller en nous. C’est un état où nous pouvons anticiper des choses et où nous renaissons.

Pendant les années que j’ai enseigné le yoga, j’ai pu voir un grand nombre de pratiquants sans ce genre de sensibilité et conscience. Certains, en écoutant justement eux-mêmes, ont pu renforcer leur patterns internes. Lorsque nous avons des patterns dans notre systême, il nous semble tout à fait naturel de les suivre, même s’ils sont néfastes pour notre équilibre et santé. Par exemple, quand une partie du corps est forte, nous avons tendance à l’utiliser au détriment des endroits moins forts. Nous sommes probablement très souvent incapables de reconnaître nos faiblesses énergétiques pour les travailler. La chose la plus importante est de ne pas laisser un endroit s’isoler, et pour cela, il faut chercher à intégrer tous les endroits du corps. La santé n’existe que quand toutes les parties sont en harmonie et fonctionnent à l’unisson.

Un blockage d’énergie spécifique que j’ai noté avec mes yeux et senti avec mes mains, se trouve au niveau du bas du dos et des abdominaux chez les femmes ayant accouché par une césarienne. Je pense qu’elles ont toutes eu un temps de convalescence et de réhabilitation à l’époque et elles ont pu travailler les muscles de cet endroit. Mais, comme le flux de l’énergie a été coupée et sa fluidité détruite, l’énergie n’a pas pu retrouver ses chemins de nouveau. Peu à peu, cette anomalie dans le réseau a été intégrée dans le corps comme si elle en faisait partie. Que se passe-t-il quand nous avons plusieurs “gangrènes” énergétiques de ce genre? Quand le corps s’organise autour d’une dissonance pareille?

Parfois il me semble qu’il y a plein de pratiquants de yoga qui souffrent en faisant leur pratique. Leurs efforts me paraissent immenses, disproportionnés. Il s’agit des efforts pour éviter des choses et sensations. Il y a beaucoup qui étirent leur corps là où le corps est flexible et sautent les endroits plus problématiques pour ne jamais vraiment sentir ce qui ne va pas. Il y en a qui n’ont fait que renforcer les deséquilibres de leurs corps et qui sont plus tendus après des années de pratiques qu’ils l’étaient avant de connaître le yoga. Ou bien, ils sont bloqués encore plus profondément. Ce n’est bien sûr pas une raison d’arrêter la pratique, mais un moment parfait de recommencer l’aventure avec une pratique plus sensible et ouverte à la magie.

REITIT KUNTOON

Kun tutustutan ihmisiä ensimmäisiä kertoja joogaan, tulen puhuneeksi siitä miten jooga on itseensä tutustumista, itsensä havainnointia ja itsensä kuuntelua. Mutta miten itseä sitten kuunnellaan? Ja mitä itseä? Jos vain havainnoimme sitä minkä jo tiedämme, se voi käydä vähän pitkästyttäväksi. Tavallaanhan pitäisikin kuunnella sitä tuntematonta, terveempää ja puhtaampaa tulevaisuuden itseä, jota ei vielä ole. Siksi jooga onkin niin jännittävää. Miten osata asettua siihen tilaan, joka on vapaa ja jossa ei ala ohjailla mieltään, ei tekojaan, vaan tulee ohjatuksi? Jossa siis “kuulee” sen mitä ei vielä tiedä, tuntee jotain mikä ei vielä ole tullut tietoisuuteen. Aavistaa, herää, syntyy uudelleen.

Joogaa opettaessani olen nähnyt huomattavan paljon sellaista harjoittelua, josta tällainen herkkyys ja tietoisuus on kaukana. Juuri kuuntelemalla “itseään” eli sisäistyneitä mallejaan, ihmiset ovatkin pahentaneet omia ehdollistumiaan ja vahvistaneet niitä. Kun tietyt suunnat ja tendenssit ovat asettuneet kehoomme, meistä tuntuu luonnolliselta seurata niitä, vaikka ne olisivat haitallisia. Toistamalla päivittäin näitä reittejä tulemme vahvistaneeksi niitä. Esimerkkinä voisi olla sellainen tilanne, että kun joku kohta kehosta on vahva, me annamme sen tehdä työn myös joogassa. Emme ehkä edes osaa hakea heikkoa kohtaa ja ottaa sitä harjoitukseen mukaan. Heikon kohdan vahvistaminen olisi olennaista siksi, että kokonaisuus voisi toimia harmonisesti. Tasapainoon tarvitaan kaikkien kehon kohtien osallistumista.

Eräs tällainen energiatukos, joka on omiin silmiini pistänyt ja käsiini osunut, on naisilla, jotka ovat synnyttäneet sektiolla. Luultavasti vatsan alue on aikanaan saanut toipumisaikaa ja sitä on ehkä jopa kuntoutettu lihastyöllä. Kuitenkin alueen energiakierto on päässyt vaurioitumaan siten, että energia ei enää kulje luonnollisesti sen läpi, vaan joillain keinoin kiertää sen. Vähitellen keho integroi lamaantuneen alueen kokonaisuuteen ja koko keho joutuu jatkuvaan epätasapainotilaan – tämän yhden kohdan vuoksi. Keho siis rakentuu tällaisen kuolleen kohdan ympärille. Millainen epätasapaino kehossa onkaan, kun tällaisia energiakuolioita on enemmän? 

Joidenkin ihmisten harjoittelu näyttää raskaalta vääntämiseltä ja usein syynä on juuri se, että keho on täynnä energia-aukkoja ja ihminen tottelee totuttuja reittejä sokeasti. Antaa periksi siellä mistä keho eniten venyy ja samalla välttää niitä kohtia, jotka eivät anna periksi. Jotkut ihmiset ovat vahvistaneet kaikkia epätasapainokohtia kehossaan ja näyttävät olevan vuosien joogaamisen jälkeen enemmän lukossa kuin aloittaessaan. Tai ainakin syvemmältä jumissa. Silloin ei ole sopiva hetki lopettaa, vaan aloittaa seikkailu alusta uusin eväin ja suuremmalla sensitiivisyydellä ja avoimuudella.

IMG_4162

Photo by Anne ~